Medicine Buddha Prayers & Practices in the Unique Tradition of Sera-Mey Monastery

From November 20, 9:00 am until November 21, 12:00 pm

Overview:

Due to the request of a group of Sera Mey monks led by Venerable Tongkhor Rinpoche that is called "Medicine Buddha Prayer", Venerable Khen Rinpoche Tashi Tsering will give a Dharma teaching on the topic "How to Overcome Physical and Mental Pain based on Buddhism." Khen Rinpoche will speak some Tibetan, but will mainly be speaking in English.

Saturday November 20th, 2021 9:00A.M. - 11A.M. EST
6:00A.M. - 8:A.M. PST
9:30P.M. - 11:30P.M. Vietnam
7:30P.M - 9:30P.M. India

After Khen Rinpoche's Dharma teaching on Saturday, please plan to stay for the Recitation of the Medicine Buddha sutra and the Purification ritual for the deceased and the living (12:00P.M. - 2:00P.M. EST).

On Sunday, there will be a Dharma teaching regarding "Sadhana of Medicine Buddha and Power of the Mind" by Venerable Tongkhor Rinpoche (10A.M.-12:00P.M. EST).

Kính chào quý Phật tử,

Thứ Bảy tuần này, thay vì buổi thuyết Pháp trực tuyến như thường lệ, chúng ta sẽ được tham dự một sự kiện đặc biệt.

Do lời thỉnh mời của Tăng Đoàn thuộc Tu Viện Sera Mey được gọi là "Cầu Nguyện Đức Phật Dược Sư" dưới sự hướng dẫn của Ngài Tongkhor Rinpoche, Ngài Viện Trưởng Khen Rinpoche Tashi Tsering sẽ thuyết Pháp với chủ đề "Làm thế nào để Vượt Qua những Đau Đớn về Thể Xác và Đau Khổ về Tinh Thần dựa trên nền tảng Phật Giáo". Ngài Viện Trưởng sẽ giảng một ít bằng tiếng Tây Tạng, nhưng chủ yếu sẽ thuyết giảng bằng tiếng Anh. Kính mời quý Phật tử tham dự buổi Pháp thoại đặc biệt này.

Sau buổi Pháp thoại của Ngài Viện Trưởng Khen Rinpoche, kính mời quý Phật tử tham dự buổi lễ Trì Tụng Kinh Dược Sư và Lễ Thanh Tịnh Hóa (Giải Trừ Nghiệp Chướng) cho người quá cố và người còn đang sống (12:00P.M. - 2:00P.M. EST).

Vào ngày Chủ Nhật, Ngài Tongkhor Rinpoche sẽ thuyết giảng với chủ đề "Mật Pháp Đức Phật Dược Sư và Năng Lực của Tâm" (10:00A.M. - 12:00P.M.).

Thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021
9:00A.M.-11:00A.M. EST giờ miền Đông Hoa Kỳ
6:00A.M.- 8:A.M. PST giờ California
9:30P.M. - 11:30P.M. giờ Việt Nam
7:30P.M. - 9:30P.M. giờ Ấn Độ

Xin ghi chú là Zoom ID và trang Facebook khác với Zoom ID và trang Facebook của chúng tôi.

Trân trọng cám ơn.

Zoom and Facebook Information: 
Zoom ID: 869 7374 9067, Password: Menla
 
Facebook Live: https://www.facebook.com/DNKL.org